پاورپوینت فصل اول بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی ترجمه و تالیف دکتر علی نیکخواه آزاد

پاورپوینت فصل اول بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی ترجمه و تالیف دکتر علی نیکخواه آزاد

پاورپوینت فصل اول بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی ترجمه و تالیف دکتر علی نیکخواه آزاد

دانلود پاورپوینت فصل اول بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی ترجمه و تالیف دکتر علی نیکخواه آزاد با عنوان معرفی موضوع (19 اسلاید).

شامل:

تعریف حسابداری

تعریف حسابرسسی

اطلاعات اقتصادی

چهار ویژگی معیارهای ارزیابی اطلاعات

تاییدپذیری

کمیت پذیری

معیارهای ارزیابی و نقش آن در حسابرسی

شهادت دهی

گزارشگری مالی

رابطه بین حسابداری و حسابرسی

هدف های تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری


خرید آنلاین